Forse investering in riolering om wateroverlast tegen te gaan

Rioolbuis
Foto: CC0

Het college stelt de gemeenteraad voor om in 2019 te starten met een aantal rioleringsprojecten.

Het gaat onder andere om de Katoenstraat-Industriestraat, de Prossinkhof-Emmastraat-Zuidwal en de Iepstraat. Andere projecten zijn de Asterstraat en de de Dr. Ariƫnsstraat-Prof. Aalbersestraat, waar de rioolwerkzaamheden kunnen worden gecombineerd met herinrichting en opwaardering van de openbare ruimte.

Met het project Dr. AriĆ«nsstraat worden de ‘blauwe aders’ (regenwaterriolen) in het noordoostelijke deel van de stadskern verbonden met de waterschapsvijver aan de Harplaan. Hiermee wordt naar verwachting een belangrijke stap gezet in het tegengaan van wateroverlast, aldus het college van burgemeester en wethouders.

De gemeenteraad heeft bij de Programmabegroting 2019 al geld beschikbaar gesteld voor de voorbereiding en uitvoering van het rioolbeheer.

Eerdere werken

Elk jaar informeert het college de raad over de voortgang van de uitvoering van het Gemeentelijke rioleringsplan en maakt een planning voor het volgende jaar.

Afgelopen jaar is onder andere gewerkt aan de rioolvervanging in de Ootmarsumsestraat tweede fase en de relining van het riool in de Marktstraat. Beide projecten zijn gecombineerd met de aanleg van ‘blauwe aders’. Relining is een renovatiesysteem waarbij het oude riool wordt voorzien van een nieuwe binnenkant.

Ook wordt er dit jaar nog relining toegepast op de riolen in de Schipleidelaan, Tulpstraat, Bentinckstraat-Dr. Sloetstraat, De Ruyterstraat en Stationsstraat.

 

'

Reacties

article
6574
Het college stelt de gemeenteraad voor om in 2019 te starten met een aantal rioleringsprojecten.
https://oldenzaal.nieuws.nl/politiek/20181114/forse-investering-riolering-om-wateroverlast-gaan/
2018-11-14T14:14:21+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/252/2018/11/14141357/Rioolbuis.jpg
Politiek