Teveel aanmeldingen voor stembureaus en stemmentellingen

Foto: Mark Mensink

De oproep van de gemeente voor stembureauleden en tellers leverde liefst 156 aanmeldingen op. Het levert een luxeprobleem op.

Op 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen en een raadgevend referendum. De afgelopen weken heeft de gemeente inwoners gevraagd om mee te helpen bij de bemensing van de stembureaus. Er hebben zich maar liefst 156 nieuwe personen aangemeld.

De gemeente bedankt alle ge├»nteresseerden hartelijk voor hun getoonde betrokkenheid bij de verkiezingen. Burgemeester Theo Schouten is voorzitter van het centraal stembureau. “Ik vind het fantastisch dat zoveel Oldenzalers bereid zijn om hun steentje bij te dragen op deze belangrijke dag. Samen kunnen we ervoor zorgen dat de verkiezingen zo goed mogelijk verlopen.”

Er hebben zich 13 personen onder de 30 jaar aangemeld, 27 personen tussen 30-50 jaar, 31 personen tussen 50-60 jaar en 85 personen ouder dan 60 jaar. De gemeente heeft deze personen verdeeld over de stembureaus en daarbij een mix gemaakt van jong en oud, nieuwe en ervaren (110 personen) medewerkers.

Hoe nu verder?

Na de goedkeuring van het college van B&W ontvangen de ingedeelde personen bericht bij welk stembureau zij verwacht worden. Ook worden zij uitgenodigd voor een (verplichte) instructiebijeenkomst op woensdag 21 februari 2018.

De overige personen krijgen bericht dat zij bij de komende verkiezingen geen zitting hebben op een stembureau. Bij uitval (door ziekte of andere omstandigheden) van de geselecteerden kan er alsnog voor deze verkiezingen een beroep op hen gedaan worden en ze worden wellicht benaderd voor volgende verkiezingen.

Reacties

article
3554
De oproep van de gemeente voor stembureauleden en tellers leverde liefst 156 aanmeldingen op. Het
https://oldenzaal.nieuws.nl/politiek/20180208/aanmeldingen-stembureaus-en-stemmentellingen/
2018-02-08T12:29:05+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/252/2018/02/08122114/Stembureau.jpg
Politiek