Oldenzaal is tegen samenwerking tussen Twence en Münster

Foto: Twence

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om niet deel te nemen aan de samenwerkingsconstructie tussen de Twentse gemeenten, die eigenaar zijn van Twence, en Münster op het gebied van afvalverwerking.

De collegeleden zetten vraagtekens bij de juridische constructie en constateert dat er feitelijk geen sprake is van echte samenwerking.

Samenwerkingsconstructie

In het voorjaar van 2017 hebben de aandeelhouders van Twence ingestemd met de toetreding van Münster als aandeelhouder. Verschillen in Duitse en Nederlandse wet- en regelgeving maken een aandeelhouderschap van Münster op dit moment echter niet mogelijk. Daarom heeft de toezichthouder in Nordrhein-Westfalen, het Kommunalaufsicht, aangegeven dat zij er de voorkeur aan geeft dat Münster en de aandeelhoudende Twentse gemeenten via een samenwerkingsconstructie een relatie aangaan. De gemeenten Almelo en Oldenzaal, die beiden hun aandelen in Twence willen verkopen, hebben in 2017 ingestemd met de toetreding van Münster op voorwaarde dat de aandelen aan Münster kunnen worden overgedragen. Dit is nu nog niet het geval.

Juridische consequenties

Bij de voorgestelde samenwerking levert Münster het restafval via de gemeente aan bij Twence. Als tegenprestatie moet Oldenzaal dan een deel van bijvoorbeeld het GFT-afval aan Münster aanleveren.

Het college heeft vraagtekens bij de juridische houdbaarheid van deze constructie, die volgens de Oldenzalers lijkt te zijn voorgesteld om Münster de mogelijkheid te geven om zich te onttrekken aan de Europese aanbestedingsregels.

'

Reacties

article
6853
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om niet deel te nemen aan de
https://oldenzaal.nieuws.nl/politiek/20181204/oldenzaal-is-samenwerking-twence-en-munster/
2018-12-04T16:40:07+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/252/2017/10/25090919/Twence.png
Politiek